IHCA (Internationaal)

De Internationale Hansa Klasse wordt afgekort met IHCA. Nu wij als Nederlandse klasse groeien merken we dat er meer interesse ontstaat over hoe alles in elkaar steekt. We willen graag iedereen informeren over wat er gebeurd en wie er betrokken zijn.
Van Nederland zitten er 2 leden in de internationale klasse:

Hanneke Deenen is Liberty vertegenwoordigster
Vera Voorbach is Algemeen bestuurslid

Elk jaar vindt er een internationale vergadering (AGM) plaats. Dit is een e-mail vergadering die elk jaar meestal in oktober plaatsvindt. Dit jaar was het eerder maar de afronding was pas 1 november.
In deze jaarlijkse vergadering worden de vooruitgangen binnen de nationale klasses, de internationale klasseregels, continentale en intercontinentale wedstrijden, de nationale klasse wedstrijden, enz besproken.
Het is goed dat de leden Van de Nederlandse klasse op de hoogte zijn van wat er in de Hansa wereld gebeurd daarom staan hier de notulen.

Vanaf 2020 zal voorafgaand aan de internationale vergadering de agenda hier worden geplaatst en na afloop de notulen. De leden krijgen Vooraf nog een e-mail over deze vergadering.

Notulen AGM 2019